AAU logo

LEO

LEO - Faggruppe for arbejdsmarked, uddannelse og organisation

Gruppen består af 1 professor, 2 lektorer, 1 adjunkt, 1 studielektor, 1 fuldmægtig samt 5 associerede medlemmer. Medlemmerne repræsenterer forskningsmæssigt en stor og varieret bredde inden for samfundsvidenskaberne. Gruppens medlemmer forsker i samspillet mellem individ, gruppe på virksomhedsniveau, arbejdsmarkedet og samfund. Specifikt forskes der i temaer inden for

1. Arbejdslivet f.eks. arbejdsbegrebet, Human Ressource Management (HRM), trivsel på det danske arbejdsmarked, arbejdsidentitet og livsløbet, arbejdsmiljø og sygefravær og – nærvær på arbejdspladser

2. Arbejdsmarked, sociale problemer og socialt arbejde, f.eks. regulering af arbejdsmarkedet med fokus på kollektiv aftaleregulering og beskæftigelsespolitik

  • Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet, herunder beskæftigelse på særlige vilkår – særlige opmærksomhedspunkter i forhold til borgere der tilknyttes arbejdsmarkedet på disse vilkår.
  • Den organisatoriske ramme for beskæftigelsespolitikkens forvaltning, herunder rammer og betingelser for frontlinie medarbejderen som yderste led i mødet med borgeren

Se LEO`s  Strategiske handleplan frem til 2018

Gruppen anvender både kvalitative og kvantitative metoder i empirisk orienterede forskningsprojekter. Gruppen udvikler løbende teorier og metoder inden for de forskellige genstandsfelter.

Den fælles interesse er forskning i samfundsvidenskabelige problemstillinger inden for temaerne.

LEO-medlemmerne er interesseret i at indgå samarbejdende og forpligtende forskningsprojekter - både med interne og eksterne partnere.

Uddannelsesmæssigt er gruppen sammensat med en stor bredde inden for adfærdsvidenskaberne (socialvidenskab, sociologi samt humanistiske fag). Medlemmerne underviser på sociologi og socialrådgiveruddannelsen samt kandidatuddannelsen i socialt arbejde, Aalborg Universitet.

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer